ข้อความด้านบน

ข้อความด้านบน

Masao Asami
ประธานบริษัทและตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

 นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในฐานะผู้ผลิตปั๊มในปี 1912 เครือ EBARA ได้พัฒนาธุรกิจในด้านพัดลม เครื่องเป่าลม เครื่องทำความเย็น โรงงานรักษ์สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมการเครื่องจักรกล
ความแม่นยำสูง

 จุดแข็งของเราอยู่ที่ความสามารถทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาให้ลูกค้า
และสังคมได้ รวมถึงความสามารถของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้พร้อมจำหน่ายสู่ตลาดทั่วโลก พร้อมการบริการและการสนับสนุนที่จำเป็น เมื่อมองไปในอีก100 ปีข้างหน้า
ของกลุ่มบริษัท เรามีความต้องการที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรมที่พัฒนา
และช่วยให้ธุรกิจของตนเติบโตขึ้นในระดับสากล และมุ่งมั่นในการรับ "ความท้าทายอย่างไม่สิ้นสุด
เพื่อความเติบโต"
 เราเชื่อว่าพันธกิจของ Ebara คือ "เทคโนโลยี จิตวิญญาณ การอนุรักษ์โลก" และในฐานะ
ประธานบริษัทและตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ผมได้วางแผนปรับปรุงความละเอียดในการปรับเปลี่ยน
ตามความต้องการของตลาด เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น และดำเนินการอย่างรวดเร็วในทุกระดับ ซึ่งจะทำให้เราสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคของสังคมและโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่อไปได้ อีกทั้งยังช่วยให้ชีวิตผู้คนทั่วโลกดีขึ้นในหลากหลายสาขาและภูมิภาคขณะที่ประสบความสำเร็จ
ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน
 ในมุมมองของผม การสนับสนุนสังคม อุตสาหกรรม และชีวิต คือคุณค่าที่เครือบริษัท Ebara
มอบให้สังคมเป็นจำนวนมาก และเป็นสาเหตุที่พวกเรามีตัวตนอยู่ เราจะเติบโตอย่างยั่งยืนไป
พร้อมๆ กับสังคม และยกระดับคุณค่าของเครือบริษัทไปพร้อมๆ กับการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ผ่านทางธุรกิจของเรา

 เครือบริษัท Ebara ก่อตั้งมาแล้วกว่า 100 ปี เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนช่วยเหลือสังคมแบบองค์รวม
ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและความสามารถของบุคลากรพนักงานทุกคน
เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าและสังคมที่ต้องเผชิญต่อไปในอีก 100 ปีข้างหน้า

เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด อ้างอิงมาจากเนื้อหาต้นฉบับที่เป็นภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาที่เป็นภาษาอื่นๆ ทั้งหมดอ้างอิงมาจากเนื้อหาที่จำลองเป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลและรายละเอียดใดๆ ที่ไม่มีให้บริการในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นจะอ้างอิงกลับไปที่ภาษาอังกฤษ